Arbejdsdag 2 - 2015

18. april

En god arbejdsdag er endt v. Maj

Vi var følgende deltagere:

Ansvar nr. 3

Deltagere

 

Hus nr. 6

1

Jan

Hus nr. 8

2

Frank og Olivia

Hus nr. 14

1

Jacob

Hus nr. 9

1

Ninna

Hus nr. 3

2

Finn og Maj

I alt

7

 

 Og vi nåede

Omfugning af gummifuger ved terrassedøre i fælleshuset samt bekæmpning af myrer

·         Fuger fjernet og nye fuger lavet

·         Vandet med myregift

·         Myrelokkedåser placeret i fælleshus

·         P.gr.a. materialemangel blev vi ikke helt færdige, men det sørger Finn for

Gren savet ned ved vest legepladsen

Legehus ved østlegepladsen

·         Ryddet og fejet

·         Sort affaldspose med kasseret legetøj står foran cykelskuret i øst. Vil nogen have det ellers fjernes det i næste weekend

·         Legehuset trænger til en gennemgribende renovering – eller skal vi købe et nyt?

Cykelrum i fælleshus

·         Ryddet op og fejet

·         Punkterede og i øvrigt defekte cykler står udenfor. Cyklerne bedes sættes på loftet eller tilbage i cykelskuret, hvis de skal bruges. Ellers kasseres de

Huller ved indkørsel til garage

·         Hullerne fyldt op

Oprydning og rengøring i skab i gæsterum med duge, service m.v.

·         Skabet er rengjort ”inde og ude” for snavs, støv, spindelvæv m.v.

·         Service – undtagen glas i kasser er vasket af

·         For at få en bedre udnyttelse af skabet, er er indkøbt 4 nye plastkasser, som nu indeholder glas, el-artikler, rodekasse med servietter, lys, sugerør, dubber til stole……., fyrfadssager (alle opfordres til at tømme og rengøre fyrfadsstager inden de igen sættes tilbage i kassen)

 

·         I køkkenet står der en kasse med artikler, hvor vi ikke kender ejermanden. Kik i kassen og sæt evt. indholdet tilbage i skabet eller tag det med hjem. Elles kasseres det. I kassen liger:

o   CD, DVD – det perfekte og defekte menneske, sorte herrehandsker og en Carl Weill - kokkekniv

Klargøring af plæneklippere

·         Ib og Per sørger for det i den kommende uge