Arbejdsdag 2 - 2016

30. april / tovholder: Lisbeth

Ansvar:

Deltagelse

1

Rikke, Frederik og Kristian

3

afbud

5

Bodil

7

udført opgaver på forhånd

9

0

13

0

15

0

17

0

19

2

20

0

18

Lisbeth

16

0

14

Jacob

12

1

10

Per

8

2

6

0

 

12

 

 

 

Opgaver på denne arb.dag

skifte lærkestammer på gårdspladsen og omkring skraldeskur  
tømme fryser og afrime.  
luge bede omkring gårdspladsen  
lappe huller i boldbane og østlegeplads  
udført af Per og Ib inden arbejdsdag: klargjort 3 stk plæneklippere nr 10 og 12

Udført af hus 7 inden arbejdsdagen:
1: Hans har fjernet alle de grene og kvas, der på en arbejdslørdag i efteråret af en til flere bare blev gemt af vejen nede bag cykelskuret.
Det så ikke pænt ud hverken for os eller for dem i Elleren .Sidst men ikke mindst kunne man hverken komme frem eller tilbage eller komme til stilladset.
2: Vi har i dag støvsuget og vasket alle maskiner samt vindueskarme af i motionsrummet (pr. 20.04.2016)

nr 7

 Opgaver til kommende arbejdsdage

Ideer til foråret:

Opgave

Hvornår?

Skrænten v.boldbane, fjerne ukrudt, grave vildskud af blomme og elm op.

Maj

Rydde op på marken langs VBG, så landmand kan køre på sin mark

April

Skifte fuger v. håndvaskene på toiletter

Snarest

Reparere mur ved gavldøre i stuen, den skaller og revner, måske bruge ”offer mørtel” som kan klare fugt.

Snarest

Si til vandhaner på toiletter

Snarest

Klippe tørre grene af arkitektens trøst ned fra stammerne på øerne. Dvs studsning 

Tidligt: marts april

Luge ved syrener legeplads vest

Tidligt: marts april

Vi skal have renovering/oprydning  langs hegn (pølsemanden) med – den er stadig / igen gal med efeu og der er ret u muligt at slå græs på grund af ujævnheder hvilket resulterer i at ukrudtet går bananas…

 
rappe mur på sydgavl