Arbejdsdag 2 - 2017

billeder under og efter...

20.+21.maj / tovholder: Lisbeth

Ansvar: 18 og 5

Deltagelse fredag/ lørdag / søndag

1

Henrik/Rikke, Frederik, Pouline, Kristian / Rikke

3

Finn/Finn / Finn

5

Bodil / Bodil

7

0

9

Ninna / Ninna

13

0

15

0

17

Marian / 0

19

Henning/0 / Gitte + Henning

20

Karen / Karen

18

Kaj, Lisbeth / Kaj, Lisbeth

16

Arne/Arne / Arne

14

0 / Jacob, Bodil

12

0

10

Per/Else, Per / 0

8

0

6

Jan/Ingelise / 0

 

 

IALT

6/ 15 / 12

Skøn arbejdsweekend med masser af folk og godt humør. Fredag var der en flok herrer, som samlede stillads til østsiden og stillede 2 hold bukke op på vestsiden.
Lørdag nåede vi vildt meget - nedspuling af alger, maling af hele østsiden (minus kanter) + 3/4 af vest siden, samt vinduerne.
Der var skyet og lidt blæsende (mod vest), men godt arbejdsvejr. Vi fik super morgenmad og sen frokost (Bodil C) og buffet fra Scheelsminde til aften - med medbragt vin.
Søndag blev en lidt kortere dag, hvor vi nåede at male hvidt på gavlene under de gule felter, resten af siderne (+ kanter ved de gule felter mod øst), p-plads sten, porte (blå maling). Her fik vi dejlig morgenmad og sen frokost med rester fra lørdag aften og lørdag frokost. Overdådigt. Vejret var noget bedre - mindre vind, mere sol :-).

Af nyttige noter: Kaj blandede maling, det kan med fordel startes lidt før morgenmad, så det trækker og er klar. Det er praktisk med at nogen går til hånde med opfyld af vand, klude, oprydning. Stilladset er fint på østsiden og helt mod nord på vestsiden, hvor det kan gå under udhæng. Bukke er nødvendige på vest siden mod syd.
Finns vindueskarmbeskyttere var meget nyttige.

Opgaver på denne arb.dag, som blev nået.

Opstilling af stillads og bukke - fredag
Nedspuling af alger mod vest og nord
Maling af begge fælleshus sider øst + vest, både gult og hvidt skalcem.
Maling udhæng mod vest med blå gori
Maling vinduer 1. sal mod øst + 2 vinduer mod vest (mgl 1) - blå gori, enkelt vindue mod nord malet.
Maling af gavle op til gule felter.
Maling af cykelsskur port + porte til garage. Garageporte slebet ned.
Maling af sten på p-pladser
Maling af flagstangssokkel
Rep. af portåbning til garage.

Forbrug:

ca 8 murerspande på 12l

Skalcem hvid 4½ spand, 1½ skagensgul

2 kalkkoste - 4 lud og limkoste (mindre og lettere end kalkkoste), penselsæt str 3x10 og mindre pensler ca. 15 stk i brug, dejligt hvis pensler kan hænge på spanden med krog eller lignende. 

5 stk presseninger 3x5m + den store kraftige pressening ved blandingspladsen.

klude

terpentin + blå gori (ca 5 l) som vi havde i 10 l spand

vindueskarm beskyttere: en plade med et stykke tæppe på, som hænger ned. lavet af Finn.

 

Opgaver til kommende arbejdsdage

Ideer til kommende arbejdsdage:

Opgave

Hvornår?

   
reparere/forebygge sofaernes rygge mod knæk  

Skrænten v.boldbane, fjerne ukrudt, grave vildskud af blomme og elm op.

Maj

Rydde op på marken langs VBG, så landmand kan køre på sin mark

April

Si til vandhaner på toiletter

Snarest

Klippe tørre grene af arkitektens trøst ned fra stammerne på øen. Dvs studsning 

Tidligt: marts april

Luge ved syrener legeplads vest

Tidligt: marts april

Leje lift og male gavle og udhæng/stern.  
Hæve sten omkring øen ved indkørslen/ P-plads, vi vurderede opgaven var stor, måske Gug Pl.  
Nyt blandingsbatteri i køkkenet , Per har smurt og givet det eksisterende blandingsbatteri lidt motion - afventer  indkøb af nyt hvis det stadig er nødvendigt  
Give bænke olie/maling.  
   
Male indvendig i fælleshus - Gang ved trappe - er meget ramponeret