Arbejdsdag 2 - 2020

25. april / tovholder: nr 3

 

Deltagelse

1

 

3

2

5

1

7

 

9

1

13

1

15

 

17

 

19

1

20

 

18

2

16

1

14

 

12

1

10

 

8

1

6

 

 ialt

11
   

Opgaver 25. april

Haveborde og resten af havestole blev sat ud. To Rosenbænke der ikke kunne repareres kørt på genbrug
Skraldeskur blev malet. Mos skrabt ned fra tag på skraldeskur
Skrænt ved boldbane blev ordnet – snebær m.v. blev gravet op.
To udgåede bøgeplanter ved Molokker blev udskiftet med nye. Der blev taget ukrudt ved molokkerne
Fryser i fællesrum på loftet tømt for rådne fisk og kørt på genbrugspladsen.
Gavl ved nr. 17 algebehandlet. Og tagrender renset.
Planter ved raftehegn klippet til og bundet op.
Alu-lister skal sættes på vinduer hvor der mangler Vil Henrik sammen med 1 – 2 andre gerne lave en anden dag
Rense mur omkring gårdsplads for jordsprøjt Nåede vi ikke
Brænde ukrudt i kanter på vores stier / ved mellemrumsstenene Nåede vi ikke