Arbejdsdag 2 - 2021

17. april 2021

 tovholder:  Bodil (5)

 

Deltagelse

1

1

3

0

5

1

7

2

9

1

13

 

15

0

17

 

19

 

20

1

18

2

16

1

14

 

12

1

10

2

8

1

6

0

 ialt

13

   

Hvad vi fik lavet:

·  Kaffe og kage blev serveret.

·  Græs fjernet og fliserækken langs gårdspladsmur mod syd taget op, og herefter er der berappet, hvor der var afskalninger. Fliserne kommer på igen.

·  Ukrudt fjernet på Marians p-plads.

·  Nordskråningen ved nr. 7 blev sået til med vilde blomster. Der er sat snor op, så blomsterne ikke betrædes.

·  Der blev luget under trådkravlenet ved legeplads vest.

·  Busken på toppen ved kravlenettet er blevet studset, så bedsteforældre kan gå denne vej op af bakken.

·  Sandkassekanter revet og blade fjernet

·  Haveaffaldsbunken blev ryddet op og kørebrædderne fundet.

·  Der blev luget og klippet ved bed langs fælleshus nord. Nye planter plantet.

·  Døre i ydergang blev tørret af.

·  Pletter på gulv i køkken forsøgt fjernet.

·  Maskinerne er gjort klar til en ny klippesæson. Batteriplæneklipper har ”svage” hjul, så man bør være forsigtig ift at køre ind i noget (Ib, Per)

·  Oprydning / nedklipning af beplantning på raftehegn langs sti.

Og Lotte har rengjort motionsrummet