Arbejdsdag 2 - 2022

30.april 2022

Bodil BC, Ninna, MaiBritt

 

 

Deltagelse

1

0

3

1

5

1

7

0

9

1

13

0

15

0

17

1

19

1

20

0

18

0

16

1

14

0

12

1

10

0

8

2

6

0

 ialt

9

   

Vi havde i dag en fin arbejdsdag med 9 deltagere. Majbrit og Ninna havde lavet dejlig morgenmad.
Og vi nåede meget. Håber ikke jeg har glemt noget.

Henrik havde inden arbejdsdagen pudset gårdspladsmuren op, hvor den trængte. Og vi skulle have malet med skalcem. Men vi kunne ikke finde skalcem, så det bliver næste arbejdsdag.

Hilsen Bodil

Oprydning / opvask efter morgenmad m.v. Nr 3 / Nr. 9
Rive / planere ved haveaffald. Køreplader på haveaffald x
Buksbom langs fælleshus klippet x
Pudse vinduer indvendigt i fælleshus x
Gøre rent i grøntrum. x
Beskæring sommerskud m.v. på frugttræer gårdsplads mv.
Alm nusning ude.
x

Kompost ved fælleshus stikkes om

Gør Bodil på andet tidspunkt
Rengøring i fælleshuskøkken.
Alle flader / hylder tørret af,Termokander rengjort ind- og udvendigt.
x
Myrer: Kratte fuger ud, lave nye fuger i terrassedør mod øst og i midten x
Køre til genbrug med Eternit plade (med asbest) - den skal derfor pakkes ind i transparant plast evt. plastpose. Afleveres i asbest og eternit.
Samt malerbøtter mv fra skraldeskuret.
x
Feje cykelrum, Vest x

 

Næste arbejdsdag:

Male legehus. Berit klargør terrassegulvet og måske mere så det kan males på næste arbejdsdag. 

Gårdspladsmur. Henrik har pudset syd og øst – klatmale med skalcem 100. Vi kunne ikke finde skalcem – næste arbejdsdag