Arbejdsdag 3 - 2017

16.-17. september/ tovholder: bestyrelsen

AFLYST PGA FOR FÅ TILMELDTE

 

Opgaver på denne arb.dag

maling af gavle  
   
   
   
   
   

 Opgaver til kommende arbejdsdage

Ideer til foråret:

Opgave

Hvornår?

reparere/forebygge sofaernes rygge mod knæk  

Skrænten v.boldbane, fjerne ukrudt, grave vildskud af blomme og elm op.

Maj

Rydde op på marken langs VBG, så landmand kan køre på sin mark

April

Si til vandhaner på toiletter

Snarest

Klippe tørre grene af arkitektens trøst ned fra stammerne på øerne. Dvs studsning 

Tidligt: marts april

Luge ved syrener legeplads vest

Tidligt: marts april