Arbejdsdag 3 - 2019

 

25. maj/ tovholder: Ib

Ansvar: 12

deltagere

1

1

3

 

5

1

7

 

9

2

13

1 Samuel

15

 

17

1

19

 

20

1

18

1

16

1

14

 

12

1

10

 

8

1

6

1

 

 

IALT

12

Opgaver på denne arb.dag, som blev nået:

Opgave

 

Male Sokkel på gårdsplads mur og skærver lægges tilbage OK
Luge m.v. skrænt mod boldbane og rundt om p-pladser  
Male fodboldmål OK
Rengøre grøntrum  
Evt. klargøring til nyt affaldssystem i fælleshus (Henrik)  
Begrænse vedbend på p-plads øst op mod hus 1 - den er ved at tage magten over p-pladsen OK
Fjerne jord som ligger oven på skærver ud for stuehuset.  
Male cementfundament ved flagstang (hvid) OK
Male skraldeskur  
Lås på foreningens arkiv i gæsterum OK
Klatrenet på vest legepladsen (Samuel)  
Klippe rodskud lindetræer OK
Luge ved bøgehæk - affaldsanlæg OK
"Efterspænde" trækonstruktion på mur (Henrik) OK

Fodboldmål færdiggøres af Jan

Klatrenet er godt igang

VH
Ib, nr 12