Arbejdsdag 3 - 2024

16. juni 2024

 tovholder: 

 

Deltagelse

1

1

3

afbud

5

1

7

2

9

1

13

1+3 børn

15

afbud

17

afbud

19

afbud

20

afbud

18

2

16

1

14

2

12

1

10

afbud

8

1

6

2

 ialt

15 voksne 3 børn
   

 

Vi havde en dejlig arbejdsdag, heldige med vejret, kun små dryp.

Der var talstærk deltagelse og stort engagement.

På listen neden for står opgaverne som vi nåede

De mgl opgaver står nedenfor til næste arbejdsdag.

Lave morgenmad, rydde op efter samme x
Rengøring af kopper og krus x
Almindelig nusning ude, langs hegn x
Studsning af spireahæk på p-plads x
Klipning af bøgehæk ved molokker x

Indkørsel øverst mod øst luges og træer beskæres op rundt om hjørnet – fejes

x

Ordne græskanter ved amfi og andre steder langs sti, bl.a. nord for hus nr. 7

x

Luge græs , efeu mv langs øst-vest raftehegn

x

Klippe sommerskud på æbletræ ved øst legeplads.

x
Klippe ”fodposen” mv. ved lindetræ gruppen ved øst legeplads x
Reparere lampe ved molokker. x
Udføre sikkerhedstjek af legepladserne – primært tjekke gyngeophæng mm x
Male vestgavl cykelskur – Feje ned og klargøre flytte ting op af gavlen x
Gøre rent/feje i skraldeskuret x
Nedtagning af lamper og hylde i motionsrum, rep af huller i væg x
Rengøring i motionsrum x
Sikkerhedscheck af ophængte værktøj i ydre garage af Samuel :-)
fjerne stige til æbletræs hule i øst x
Klippe pandehår på blodblomme, kastanie + lindetræer nr 19

Udsat til næste gang:

Klippe sommerskud ved frugttræer ved vest P-plads

nåede vi ikke, måske gør Kaj det.

Grundoprydning på gårdspladsbed mod øst –
det som ikke blev taget sidst ??

nåede vi ikke
Banke puds af revner på fælleshus udsat til "ekstra" arbejdsdag i  uge 32 inden murere kommer i uge 33
Male sokkel på mur (øst mod P-plads) nåede vi ikke

Gøre rent i ”grøntrum”

nåede vi ikke

Male terrassegulv legehus

for vådt, udsat
Gøre rent/feje i maskinrummet nåede vi ikke
Tage cykler ud i cykelskur vest og øst nåede vi ikke
Arr til træopbevaring på fælleshusloftet. Samuel kigger på det, måske når han det inden næste arb. dag, ellers går det videre
Maling gyngestativer både i øst og vest. Stor opgave. sørg for maling. De skal også vaskes inden.
Ny stige til æbletræs hule måske Jan?