Arbejdsdag 4

6. september 2014

Ansvar: Ninna og Lars

Tilmeldinger

Fremmøde

1

 1

 ja

3

 2

ja 

5

2

ja

7

0

 

9

2

 ja

13

0

 

15

 

 

17

 

 

19

 1

 ja

20

1

ja

18

0

 

16

 2

ja 

14

1

 ja

12

0

 

10

0

 

8

2

ja

6

1

ja

 

15

 

Forslag til opgaver på arbejdsdagen den 6.09

Opgaver vi nåede den 6/09 står med fed skrift

Fælleshus

Bruseforhæng , der er købt en ny stang.  Finn sætter den gamle stang op.
Kompost tømmes   
Redskabsrum ryddes op træstillads væk (forslag fra Per)

Per har det forslag at flytte rundt på glas og metalcontaineren så der bliver en p plads mer.
Derudover kan flagstangen også flyttes ind i hækken.

Mange selvsåede elmetræer - bl.a. skrænterne ved legeplads øst
Brændenælder ved blåbær m.v. legeplads øst
Nedklipning i øvrigt legeplads øst
Ordne planter på hegn langs sti (kræver nok at Gitte deltager)
Fjerne efeu på hegn langs sti , dog ikke hele vejen hen.
Klippe rundt omkring -
bl.a. indgange til gårdsplads
Nye ”stopstolper” ved portene
Sikkerhedscheck af gynger og alm gennemsyn af legepladser (
så vidt jeg
kan se er det ikke blevet lavet på forårets arbejdsdage)
Oprensning alle ude-kloakker. På mark ved nr. 6 – på gårdsplads og i indkørsel.
Skubbe haveaffald ned fra kant i grusgrav
Flisemellemrum
Træindramning på p-plads - de er rådne - men da der skal købes nye hjem er det nok ikke noget der kan ordnes den 5/9

Gennemgang af lys.
Afrimning  af fryser, rengøring af kosteskab og bagved fryser.
Gas afbrænding ved fælleshuset.

Ny opgave: Fugning omkring døre med syd

Til information

Vedr. fryser

På de to øverste hylder ligger der private ting

Nr. 3 , 16 og 20 og 2 poser sild ?

Hilsen Ninna