Arbejdsdag 4 - 2018

 

27. oktober 2018 / tovholder: Finn og Maibritt

Ansvar: nr.1

deltagere

1

1

3

2

5

1

7

0

9

1

13

1

15

0

17

0

19

0

20

0

18

2

16

1

14

0

12

0

10

2

8

1

6

2

 

 

IALT

14

Opgaver på denne arb.dag, som blev nået:

Så har vi endnu engang haft en dejlig og virksom arbejdsdag.

 10 huse var repræsenteret og vi nåede rigtig meget på den lange opgaveliste:

 *rengjort emhætten

*Trampolinen og havemøblerne fra amfien er sat på loftet.

* Træer er blevet beskåret for udgående grene og anden ude-nusning

* Flise under legehuset på øst- legeplads er kommet på plads

* Armgang og klargøring til klatrenet på vest-legeplads

* En rafte på raftehegnet er skiftet

* Sofaerne repareres - denne opgave er i proces - forventes færdig i løbet af ugen

* Sovesofa er repareret. Jan udformer en vejledning til betjening af sovesofaen

* Kloakriste er renset

* Græskanter er skåret langs stier

* Lys ved Vissebakkegårdsskiltet er fikset

* Indkørslen er gjort pæn - ukrudt er fjernet/brændt

* Grøntsags- og æggerum er rengjort - bl.a. for rotteekskrementer

* Blade fjerne fra indgangen til cykelskur på østlegeplads

* Æbler og blade fjernet på sti langs raftehegn

* Lysglas i lamperne på fælleshuset er vasket

 

Opgaver til kommende arbejdsdage

Ideer til kommende arbejdsdage:

Opgave

Hvornår?

Gelænder fra P-pladsen til sti ved raftehegn males

 

Isætte udvendige metalvindueslister, hvor de endnu ikke er skiftet (46 vinduer) Henrik har listerne

 

Skrænten v.boldbane, fjerne ukrudt, grave vildskud af blomme og elm op.

Maj

Rydde op på marken langs VBG, så landmand kan køre på sin mark

April

Si til vandhaner på toiletter

Snarest

Klippe tørre grene af arkitektens trøst ned fra stammerne på øen. Dvs studsning 

Tidligt: marts april

Luge ved syrener legeplads vest

Tidligt: marts april

Leje lift og male gavle og udhæng/stern.  
Hæve sten omkring øen ved indkørslen/ P-plads, vi vurderede opgaven var stor, måske Gug Pl.  
Nyt blandingsbatteri i køkkenet , Per har smurt og givet det eksisterende blandingsbatteri lidt motion - afventer  indkøb af nyt hvis det stadig er nødvendigt  
   
   
Male indvendig i fælleshus - Gang ved trappe - er meget ramponeret