Arbejdsdag 4 - 2021

18. september

 tovholder:  5

 

Deltagelse

1

0

3

0

5

1

7

2

9

1

13

1

15

0

17

0

19

1

20

0

18

1

16

0

14

0

12

1

10

0

8

0

6

0

 ialt

8

   

 

Kære alle

I løbet af arbejdsdagen kom der forskellige ønsker og forslag.

- Fjerne sort container ved cykelskurets østgavl (tager bestyrelsen med på møde).

- Køremåtte til haveaffaldsplads. - Brædderne er meget glatte og svære at gå og køre på.

- Ophæng til diverse redskaber i "maskinrummet"  - evt. på plade.
- Anmodning om at pælebor ikke hænges op ustabilt, så det utilsigtet kan falde ned.

- Vilde blomster projekt på øen - evt. leje fræser næste arbejdsdag (som er den 30. oktober).

 

Opgaver:

Lave morgenmad

x

Oprydning /opvask efter morgenmad mv

x

Bunke med jern og jord ”sorteres” / genbrugsplads (Arne ved hvor det ligger)

Udskudt

Udvide ”vilde blomster” projekt ved skrænt nr. 7.

x

Ordne græskanter ved amfi og andre steder langs sti

 Udskudt

Klippet m.v.: Lave grene fra lindetræer der hang ud over stien. Lave grene på moreltræ ved nr. 7. Grene fra frugttræer og planter på raftehegn.
Klippe rodskud lindetræ ved cykelskur

x – Rodskud ved lindetræ lod vi blive, da de kan være hjem for sommerfuglelarver.

Klippe selvsåede elm og anden nusning ude (bl.a østside cykelskur øst)
Fjerne elm på skrænt mod vest ved vestlegeplads

X – Vi fældede ikke de elm, der var blevet til små træer, og som står øverst på skrænten sammen med hybenroserne. Der er også sommerfugle, der holder af elm.

Fælde udgåede blommetræer og - grene mod marken

x

Luge langs fælleshus øst-side

x

Beskæring sommerskud m.v. på frugttræer gårdsplads, på skrænt ved raftehegn, på legeplads øst

Udskudt

Rengøring rengøringsskab. Få skydelåger til at køre bedre.
Oprydning bord mellemgang.

x

Rengøring skab i gæsterum.

x

Afkalke sier i vandhaner i fælleshus

x

Køre på genbrug med ting fra skraldeskur og crosstrainer.

x

Vaske yderdør fælleshus

x