Arbejdsdag  - 2022

28. august 2022

 tovholder:  5

 

Deltagelse

1

0

3

0

5

1

7

0

9

1

13

0

15

1

17

0

19

0

20

1

18

2

16

0

14

0

12

1

10

0

8

0

6

1

 ialt

8
   

Kære alle

Vi var i dag 8 til en god og hyggelig arbejdsdag, hvor vi nåede meget.

Bl.a. blev der ryddet op i cykelskur øst. Der var kun én cykel vi lod stå ude, fordi vi var i tvivl om den skal gemmes. Så se lige efter om den Raleigh cykel nu står udenfor cykelskuret er jeres.

  Nr. 18 sørgede for god forplejning.


Lave morgenmad

Oprydning / opvask efter morgenmad m.v.

Molokker vasket udvendigt

Lugning. Bed langs fælleshus (øst) luget og ordnet

Klippe m.v.: Rodskud lindetræ ved cykelskur. Indkørsel. Anden nusning og klipning

Spiræahæk på gårdsplads klippet

Rengøring rengøringsskab.

Rengøring skab i gæsterum.

Køre på genbrug med ting fra skraldeskur mv.  

Smøre håndtag og hængsler ved terrassedøre i fælleshusHængsler og vinduesgreb i fælleshus smøres

Cykelskur øst. Rydde op – feje – fjerne udtjente cykler

Kloakriste undersøgt for tilstopning. Hvor nødvendigt renset.

Vest-tagrende på fælleshus (delvist) renset – stoppet nedløbsrør ordnet.

 

Er der noget der skal males ude? (cykelskur øst er sidst malet i 2016)

Henrik ordner afskalning på fælleshusfacade mod øst sådan at der på arbejdsdagen kan gives skalcem.

 

Opgave Gitte havde???

Efeu mv. ved nr. 1 klippes væk fra P-plads

 Vaske glas på udelamper