Arbejdsdag 5 - 2019

 

26. oktober / tovholder: nr 19

Ansvar:

deltagere

1

 

3

x

5

 

7

 

9

 

13

 

15

 

17

 

19

x

20

 

18

 

16

x

14

x

12

x

10

 

8

x

6

 

 

 

IALT

 

Opgaver på denne arb.dag,

 

Opgaver  
Male skraldeskur (fællesmødebeslutning:samme farve som nu) Udsat. Der er ikke indkøbt maling
Haveaffaldsområdet markeres med pæle og snor, og der jævnes ud og lægges fliser hen til området, hvor haveaffald begynder v. træet (Ingelise, Henrik, Birgitte) Pæle snoredelen er lavet. Fliser er IKKE lagt
Trampolin ind Sikkerhedsnet, og bund nedtaget. Ligger pt til tørre på loft før det pakkes ned. Øvrig del står tilbage på boldbanen som en permanent installation. Vanskeligere at adskille end den gamle. Mener ikke det Tager skade af at stå ude.
Havemøbler ind DONE
Luge ved affaldssystem Vil blive foretaget af Ib og Bodil 14
Rense tagrende på cykelskur øst Mangler
Klippe fri om lamper på gårdspladsmur DONE
oprydning / rengøring af skab i gæsterum +oprydning m.v. i gæsterum Mangler
Evt. Oprydning garage Blandmaskine + kartoffelskræller i gul oggratis (Henrik)
   
Udskifte / renovere udvendig ”dørstopper” i garage Mangler
Afvandingsriste oprenset opkørsel,  Poulstrup vej   og hjørne ved Poulstrup vej/nr6 DONE
Oprydning udearealer DONE
   

Alu-lister skal sættes på vinduer hvor der mangler

 
Udskydes til en gang hvor Henrik deltager