Arbejdsdag 5 - 2021

30 oktober 2021

 tovholder:  5 & 14

 

Deltagelse

1

 

3

1

5

1

7

 

9

1

13

 

15

1

17

 

19

 

20

 

18

 

16

 

14

2

12

 

10

 

8

 

6

 

 ialt

 
  6

Kære alle

Vi har haft en fin arbejdsdag, hvor nr. 14 havde sørget for dejlig morgenbord.

I nedenstående oversigt kan man se hvad vi nåede.

Der var ingen af os der havde forstand på nedtagning af trampolin, og vi har ikke flere arbejdsdage i år. Det vil være fint hvis nogen vil tage sig af det, hvis det vurderes at den skal ind. 

På øen med lindetræet har vi klargjort  til såning af vilde blomster til foråret.
Der er på et afgrænset område gravet et lille lag græstørv af, sand er kommet oven på jorden og til sidst er der dækket med sort plast og fliser.
Vi håber at græs er gået ud, så vi kan så vilde blomster til foråret.

 

Opgaver:

Lave morgenmad 14
Oprydning / opvask efter morgenmad m.v. OK OK
Ophæng til diverse redskaber i "maskinrummet" - evt. på plade. Samuel står for det på forårsarbejdsdag
Ordne græskanter ved amfi og andre steder langs sti Gjorde vi ikke
Trampolin ned Gjorde vi ikke
Havemøbler ind OK
Reparere trin til platform i æbletræ – legeplads øst Gjorde vi ikke
Ordne dør i legehus. Evt. rydde op / gøre rent i legehus. Døren blev ordnet men vi har ikke ryddet op / gjort rent
Klargøre til vilde blomster på øen. OK
Beskæring sommerskud m.v. på frugttræer gårdsplads, på skrænt ved raftehegn, på legeplads øst Vi beskar et æbletræ på skrænt ved P-plads. Det øvrige gjorde vi ikke.
Feje i skraldeskur OK
Rense riste. I indkørsel (3), på p-plads og på mark ved nr. 6 Riste i indkørslen er renset
Lidt oprydning i gæsterum + skab OK
Tørre yderside af hoveddør af for vaskesprøjt OK
Æggekøleskab gøres rent OK